Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną lub pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy (link poniżej). Prosimy również wypełnić i przesłać oświadczenie odstąpienia od umowy wraz ze zwracanym towarem.

Prosimy o odesłanie zwracanego towaru nie później niż 14 dni od dnia poinformowania nas o chęci odstąpienia od umowy na adres:
Ul. Chwaszczyńska 170C lokal nr 4
81-571 Gdynia

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały przez Państwa  użyte w pierwotnej transakcji.

Formularz zwrotu  

Rejestracja nowego konta